Informacje
projektowe

Dane projektu:

Powierzchnia użytkowa – 300 m2.

Data realizacji

01.01.2021

“Budynek parterowy rozłożysty z tarasami dostępnymi zarówno z części dziennej , jak i nocnej. Ze względu na otoczenie – połacie łąk nadrzecznych zaprojektowano przeszklenia , aby wpuścić zieleń do wnętrz. Kontemplacja otoczenia możliwa także z basenu zewnętrznego.
Część dzienna od części nocnej oddzielona korytarzem zapewniającym intymność i izolującymi akustycznie.”